top of page

BIJ NOODGEVALLEN
OF ACUTE CRISIS

MHCIH heeft niet tot doel te reageren op acute crisissituaties.

Als dit gebeurt, zal ons team deze gevallen voor dit doel doorsturen naar bevoegde instanties.

Wat te doen in geval van nood:

Tijdens kantooruren

(ma - vr, 9.00 - 19.00 uur)

  • Neem contact op met uw psycholoog of MHCIH +31 6 14 47 81 40 (NL) / +351 912 080 258 (PT)

Buiten kantooruren:

  • Neem contact op met uw (huis)arts of Nationale Gezondheidsdienst (SNS) hulplijn 24

  1. Bij dreigend gevaar: Neem contact op met 112

  2. Politie Amsterdam: +31 900 8844

  3. Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam: (020) 523 54 33

  4. Meldpunt Vrouwenopvang: (020) 521 01 50 / (020) 611 60 22 (informatiepunt huiselijk geweld)

  5. SNS 24 (Portugal): 808 242 424

bottom of page