top of page

Wachtlijst

Wij streven ernaar om snel te reageren op vragen over intake en behandeling. Er kan echter een wachtlijst van maximaal 3 maanden zijn. Met ons steeds groter wordende team zullen wij uw gegevens en interesse echter zo snel mogelijk verwerken, waardoor de wachttijden aanzienlijk worden verkort.

Vervanging van de therapeut

Indien de therapeut de behandeling niet kan voortzetten, heeft de patiënt het recht de behandeling voort te zetten met een ander lid van het team.

Duur van sessies

  • Individuele sessies: 50-180 minuten

  • Parensessies: 75-90 minuten

Bij afwezigheid, zonder voorafgaande verwittiging minimaal 24 uur voor het geplande tijdstip, wordt de sessie normaal in rekening gebracht. De frequentie van de sessies is één keer per week en de dag en het tijdstip van de sessies blijven tijdens de behandeling gehandhaafd. Bij afwezigheid van twee opeenvolgende sessies vervalt het lesrooster, zonder voorafgaande kennisgeving.

Kwaliteitsstatuut

Wat is GGZ Landelijk Kwaliteitsstatuut?


In algemene zin beschrijft het Landelijk Statuut Kwaliteitszorg de kwaliteitsnormen waaraan een zorgaanbieder moet voldoen om de individuele cliëntenzorg bij GGZ Curatief te organiseren. De nadruk ligt op de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de coördinerend arts en de coördinatie van andere zorgverleners in verschillende fasen van het therapeutische proces. Het Landelijk Kwaliteitsstatuut Gezondheidszorg en Geestelijke Zorg formuleert tevens kwaliteitseisen op het gebied van leren en verbeteren.
Hierdoor kunnen cliënten en zorgverleners gezamenlijk bepalen welke zorgverleners bepaalde rollen in het zorgproces van de cliënt het beste kunnen vervullen.
Samen leren en verbeteren is essentieel voor het bieden van goede zorg. Daarom bevat het Nationaal Kwaliteitshandvest voor de Gezondheidszorg ook een reeks kwaliteitseisen om zorgverleners aan te moedigen samen na te denken over de zorg die zij verlenen en kennis en ervaringen uit te wisselen.

Wilt u meer weten over het Landelijk Kwaliteitsstatuut, klik dan hier.

Beroepsgeheim / Bescherming van klantgegevens

Bij Geestelijke Gezondheidskliniek Isabel Henriques nemen wij het beroepsgeheim zeer serieus. Uw gegevens worden, samen met onze medische gegevens, beschermd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

U kunt ons privacybeleid raadplegen door hier te klikken.

Klachten en conflicten

Heeft u vragen of klachten over de behandeling van de psycholoog?
Opties:

  1. U kunt hierover rechtstreeks met uw therapeut spreken.

  2. U kunt een klacht indienen bij de Geestelijke Gezondheidskliniek Isabel Henriques per e-mail op admin@isabelhenriques.com of per telefoon: +310614478140.

  3. De Nederlandse Vereniging van Zelfstandige Psychologen en Therapeuten (LVVP) kan u helpen. Klik hier om meer te leren.

  4. Indien uw probleem na het volgen van de eerste twee stappen niet kan worden opgelost, kunt u een klacht indienen via de website van Solo Partners.

bottom of page