top of page

Avaliação (Neuro)Psicológica

Het (Neuro)Psychologische Assessment heeft tot doel informatie te verzamelen over de persoonlijkheid, het gedrag, de emotionele toestanden en de cognitieve functies van het individu, met als doel de interventie beter te begrijpen en aan te passen aan hun specifieke behoeften.

Dit is een proces dat plaatsvindt gedurende drie sessies en waarbij gebruik wordt gemaakt van gevalideerde en rigoureuze beoordelingsprocedures en -instrumenten.

psychologisch en neurologisch.

bottom of page