top of page

Klinisch toezicht

Klinische supervisie is een dienst die wordt aangeboden door Dr. Isabel Henriques en die tot doel heeft ondersteuning en begeleiding te bieden aan professionals in de geestelijke gezondheidszorg in opleiding of die al in het veld werken. Het hoofddoel van deze dienst is het verbeteren van de klinische vaardigheden van professionals, waarbij er altijd naar wordt gestreefd de kwaliteit van de zorg aan patiënten te verbeteren.

Klinische supervisie is een continu en essentieel leerproces voor het ontwikkelen en verbeteren van vaardigheden op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Met uitgebreide ervaring op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg biedt Dr. Isabel Henriques klinische supervisie aan psychologen, psychiaters en andere professionals in het veld die hun klinische vaardigheden en kennis willen verbeteren.

Tijdens het klinische supervisieproces is het mogelijk om klinische gevallen te bespreken, interventiestrategieën te herzien en therapeutische vaardigheden te verbeteren, waarbij ethiek en respect voor professionele grenzen altijd worden gewaardeerd. Dr. Isabel Henriques biedt een gastvrije en veilige omgeving voor het bespreken van klinische casussen, waar het mogelijk is om ervaringen en kennis uit te wisselen, naast begeleiding en noodzakelijke ondersteuning.

Klinisch toezicht is een waardevolle investering in de ontwikkeling van professionals in de geestelijke gezondheidszorg en draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg die aan patiënten wordt geboden. Als u een professional in de geestelijke gezondheidszorg bent en op zoek bent naar ondersteuning en begeleiding om uw klinische vaardigheden te verbeteren, neem dan contact met ons op voor meer informatie over onze klinische supervisiedienst.

bottom of page