top of page

Psychologie - Kinderen en adolescenten

Het proces van psychologische ondersteuning voor kinderen en adolescenten richt zich op de studie van gedrag, vanaf de geboorte tot de adolescentie.

Het richt zich op de fysieke, motorische, cognitieve, perceptuele, affectieve en sociale ontwikkeling van de mens. Tijdens de sessies probeert de psycholoog actief kinderen en adolescenten te helpen op een adaptieve manier met hun moeilijkheden om te gaan, waardoor een gezonde ontwikkeling wordt bevorderd.

bottom of page