top of page

Familietherapie

Gezinstherapie gaat ervan uit dat de symptomen of moeilijkheden van het individu baat hebben bij interventie in de interactiepatronen in de gezinscontext.

De psycholoog komt tussenbeide om gezinnen te helpen omgaan met uitdagingen die zich dagelijks voordoen, en bevordert de communicatie tussen gezinsleden, waardoor gezonde en harmonieuze relaties worden vergemakkelijkt.

bottom of page