top of page

Voorwaarden

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Hier vindt u onze algemene voorwaarden.
Lees de Algemene Voorwaarden op deze pagina aandachtig door, aangezien het gebruik van deze website betekent dat u de hier gepresenteerde Algemene Voorwaarden accepteert.

Het gebruik van de termen ‘wij’, ‘Kliniek Geestelijke Gezondheid Isabel Henriques’, ‘onze’ en ‘Grupo Kliniek Geestelijke Gezondheid Isabel Henriques’ verwijst naar Kliniek Geestelijke Gezondheid Isabel Henriques en al haar merken, en zal worden gebruikt in overeenstemming met de context. 'U' verwijst naar elke persoon die deze website bezoekt en/of gebruikt.

Kennisgeving
Voor een goed en correct gebruik van de website verzoeken wij u onderstaande voorwaarden aandachtig door te lezen.
Het gebruik van deze website veronderstelt aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Als u het er niet mee eens bent, gebruik deze site dan niet. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Privacybeleid
Geestelijke Gezondheidskliniek Isabel Henriques streeft ernaar een kwaliteitsvolle dienstverlening aan alle klanten en websitebezoekers te garanderen, evenals aspecten die verband houden met hun privacy.
Hoewel alle middelen waarover wij beschikken worden ingezet om de juistheid en integriteit van de informatie op deze website te waarborgen, aanvaarden wij onder geen enkele omstandigheid enige verantwoordelijkheid als de verstrekte informatie niet juist of volledig is. Alle wijzigingen die u aanbrengt in de inhoud die beschikbaar is op deze website, zijn op eigen risico en u bent daarom verantwoordelijk voor het monitoren van dergelijke wijzigingen.

Door informatie op de websites van Geestelijke Gezondheidskliniek Isabel Henriques te verstrekken, garandeert u tegelijkertijd dat de inhoud daarvan onder uw verantwoordelijkheid valt en niet lasterlijk is, en dat het gebruik door Geestelijke Gezondheidskliniek Isabel Henriques geen rechten van derden schendt, noch de toepasselijke wetgeving. Geestelijke Gezondheidskliniek Isabel Henriques is niet verplicht de verstrekte informatie te gebruiken.

Persoonlijke informatie
Op de contactformulieren, het franchise-informatieverzoek en het arbeidsformulier worden persoonlijke gegevens gevraagd. Al uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om op uw verzoek te reageren. Als u uw e-mailadres op onze website vermeldt, ontvangt u per e-mail informatie over de Geestelijke Gezondheidskliniek Isabel Henriques. Als u geen informatie meer wilt ontvangen van GGZ Isabel Henriques, kunt u ons een e-mail sturen met dit verzoek.

Beveiliging
Om de veiligheid van uw gegevens en maximale vertrouwelijkheid te garanderen, behandelen wij de informatie die u ons verstrekt op een absoluut vertrouwelijke manier, in overeenstemming met ons interne veiligheids- en vertrouwelijkheidsbeleid en onze procedures.

Intellectuele eigendomsrechten
® Handelsmerk Geregistreerd bij INPI - Nationaal Instituut voor Industriële Eigendom. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die inherent zijn aan de teksten, afbeeldingen en andere inhoud die algemeen beschikbaar is op deze website, zijn eigendom van Kliniek Geestelijke Gezondheid Isabel Henriques of worden door haar gebruikt met toestemming van de respectieve eigenaar.

bottom of page